Đôi điều về tiêu chuẩn Standard 100 by OEKO - TEX ®

  • Ngày đăng: 10.05.2020
  • Lượt xem: 969

 Các qui định chung và riêng biệt để được quyền sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100

1. Mục đích

Tiêu chuẩn Oeko - Tex ® là tài liệu qui định, do hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực dệt may sinh thái (Oeko - Tex ®) xuất bản, bao gồm các viện kiểm nghiệm được nêu ra trong danh sách đính kèm số 1.

Nếu có sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai ngôn ngữ trong tài liệu này, thì tiếng Đức (hoặc tiếng Anh) sẽ là ngôn ngữ ưu tiên.

Tiêu chuẩn này xác định các điều kiện chung và cụ thể trong việc cho phép dùng nhãn hiệu Oeko - Tex ® trên hàng dệt may, như được ghi rõ trong tài liệu đính kèm số 2.

2. Áp dụng

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các sản phẩm dệt may và da thuộc cũng như bao gồm các nguyên phụ liệu, dệt may và không dệt may, dùng trong các công đoạn của qui trình sản xuất.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các loại nệm, lông chim lông vũ, xốp, thảm bọc và các chất liệu khác có đặc tính tương tự.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại hóa chất, trợ chất và thuốc nhuộm.

3. Từ ngữ và định nghĩa

3.1 Chất có hại

Các chất có hại trong nội dung của tiêu chuẩn này là đề cập đến việc các chất độc hại có thể hiện hữu trong sản phẩm dệt may hoặc các phụ liệu và vượt quá mức qui định, hoặc hình thành trong quá trình sử dụng bình thường và vượt quá mức qui định và có thể có tác hại đến con người trong điều kiện sử dụng bình thường theo qui định và có thể gây tổn hại cho sức khỏe theo kiến thức khoa học ngày nay.

3.2 Nhãn hiệu Oeko - Tex 100

Tiêu chuẩn Oeko - Tex ® "Niềm tin đối với sản phẩm sợi - Đã kiểm tra chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100, dùng áp dụng lên sản phẩm may mặc hoặc phụ liệu, khi sản phẩm đáp được các điều kiện chung và cụ thể trong việc cấp phép và khi áp dụng nhãn này được cho phép bởi một viện kiểm nghiệm hoặc một cơ quan cấp chứng chỉ có đủ thẩm quyền (theo bảng đính kém 1) thuộc hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực  dệt may sinh thái (Oeko - Tex ®).

Nhãn hiệu "Niềm tin đối với sản phấm sợi - Đã kiểm tra chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex 100" xác nhận sản phẩm mang nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện theo qui định trong tiêu chuẩn và sản phẩm cũng như các kiểm nghiệm xác định sự phù hợp, theo qui định của tiêu chuẩn, được giám sát bởi một viện kiểm nghiệm thuộc hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực dệt may sinh thái (Oeko - Tex ®).

Nhãn hiệu " Niềm tin đối với sản phẩm sợi - Đã kiểm tra chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex 100" không phải là nhãn hiệu về chất lượng. Nhãn hiệu chỉ liên quan đến sản phẩm như sản xuất và không nói gì về các đặc tính của sản phẩm ví dụ như phù hợp cho sử dụng, phản ứng trong quá trình làm sạch, tác động sinh lý liên quan đến quần áo, các đặc tính liên quan đến việc sử dụng trong các tòa nhà, điều kiện cháy... Ngoài ra nhãn hiệu công bố bất cứ việc gì liên quan đến chất lượng hoặc các yêu tố hợp pháp như độ an toàn của sản phẩm hoặc các đặc tính khác như (kết cấu, dây, hệ thống dây điện...).

Nhãn hiệu cũng không công bố bất cứ việc gì liên quan đến các chất độc hại ảnh hưởng đến các mẫu đơn lẻ có mang nhãn hiệu, bị hư hại trong quá trình vận chuyển hoặc trữ kho (và quá trình tẩy rửa sau đó), lây nhiễm từ việc đóng gói, chỉnh sửa thêm bớt nhằm mục đích quảng cáo bán hàng (tẩm dầu thơm) và các biện pháp trưng bày không phù hợp (trưng bày ngoài trời).

Tương xứng với tầm quan trọng, nhãn hiệu "Niềm tin đối với sản phẩm sợi - Đã được kiểm tra chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100" được bảo vệ như một thương hiệu. Trên phương diện quốc tế, đã có những ứng dụng hoặc những đăng ký nhãn hiệu này là một thương hiệu. Để nhấn mạnh việc bảo vệ theo luật pháp không chỉ đối với nhãn, mà còn đối với các thành phần chi tiết trong nhãn () và từ Oekotex, Oeko-tex® hoặc OEKO-TEX® nên các chi tiết này cũng được đăng ký bảo hộ như các thương hiệu riêng biệt.

3.3 Nhà sản xuất

Nhà sản xuất các sản phẩm dệt may và/hoặc các phụ liệu trong ngành dệt may là công ty sản xuất sản phẩm hoặc công ty mà sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu của họ.

3.4 Nhà cung cấp

Nhà cung cấp các sản phẩm dệt may và/hoặc các phụ liệu cho ngành dệt may là các công ty bán sỉ sản phẩm hoặc các công ty bán lẻ (các cửa hàng, bán và gửi hàng theo catalogue).

3.5 Mô tả sản phẩm

Việc đặt tên cho một sản phẩm, mô tả sản phẩm là một tên nhà sản xuất hoặc nhà phân phối dùng để xác định sản phẩm.

3.6 Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm cơ bản là một tổ hợp bao gồm nhiều sản phẩm thành một nhóm và có thể có chung một chứng chỉ.

Ví dụ:

  • Hàng dệt may chỉ khác nhau về lý tính, được làm từ các chất liệu được xác định rõ ràng.
  • Sản phẩm được phối hợp qua lý tính từ các sản phẩm có chứng chỉ rồi.
  • Hàng dệt may đã hoàn tất từ các chất liệu cùng loại (các loại làm từ sợi xenlulozơ, hỗn hợp từ sợi PES và CO, từ các dòng sợi nhân tạo,...).

3.7 Hạng cấp sản phẩm

Hạng cấp độ sản phẩm trong phạm vi tiêu chuẩn này là một nhóm bao gồm nhiều sản phẩm được phân loại theo ứng dụng của chúng (trong tương lai). Ở các hạng, cấp độ khác nhau không chỉ có các sản phẩm hoàn tất mới có thể được cấp chứng chỉ, mà cho các thành phần trong mọi công đoạn của quá trình sản xuất (tơ, sợi vải) và các phụ liệu. Hạng cấp độ sản phẩm nhìn chung sẽ khác nhau ở các yêu cầu mà các sản phẩm cần đạt được cũng như qua các phương pháp kiểm nghiệm.

3.7.1 Sản phẩm cho trẻ sơ sinh (Sản phẩm cấp I)

Sản phẩm cho trẻ sơ sinh trong phạm vi của tiêu chuẩn này là tất cả mọi sản phẩm, từ nguyên liệu cơ bản và các phụ liệu dùng để sản xuất sản phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em đến 36 tháng tuổi, ngoại trừ quần áo làm từ da.

3.7.2 Sản phẩm va chạm trực tiếp đến da người (Sản phẩm cấp II)

Sản phẩm và chạm trực tiếp đến da là các sản phẩm mà khi mặc phần nhiều diện tích của sản phẩm sẽ chạm trực tiếp với da người mặc (áo cánh, áo sơ mi, đồ lót, nệm, đệm,...).

3.7.3 Sản phẩm không va chạm trực tiếp đến da (Sản phẩm cấp III)

Sản phẩm không va chạm trực tiếp đến da là các sản phẩm mà khi mặc chỉ có một phần diện tích tiếp xúc trực tiếp đến da (các chất liệu lót,...).

3.7.4 Vật liệu dùng để trang trí

Vật liệu dùng để trang trí trong phạm vi tiêu chuẩn này là các sản phẩm bao gồm các nguyên và phụ liệu dùng với mục đích trang trí như khăn bàn, màn che tường, vải dùng trong nhà, rèm, màn cửa, vải bọc đệm, các sản phẩm trải nền nhà.

3.8 Các sản phẩm hóa chất có hoạt tính

Các sản phẩm hoá chất có hoạt tính trong phạm vi tiêu chuẩn này là tất cả các chất được điều chế và đưa lên sợi hoặc đưa lên sản phẩm trong các qui trình sản xuất tiếp theo. Các yêu cầu đặc biệt đối với các loại sản phẩm này được xác định trong các định nghĩa sau đây.

3.8.1 Sản phẩm có hoạt tính sinh học

Sản phẩm có hoạt tính sinh học trong phạm vi tiêu chuẩn này là các loại sản phẩm hóa chất có hoạt tính được dùng nhằm mục đích tiêu diệt, ngăn chặn, làm vô hại, ngăn cản hoạt động / hoặc kiểm soát tác động của sinh vật trong ý nghĩa hóa sinh.

3.8.2 Sản phẩm chống cháy, làm chậm cháy

Sản phẩm chống cháy, làm chậm cháy trong phạm vi tiêu chuẩn này là các loại hóa chất có tính hoạt tính, được dùng với mục đích làm giảm sự bốc lửa và/hoặc đặc tính dễ cháy.

4. Các điều kiện

4.1 Các yêu cầu riêng biệt với sản phẩm

Thêm vào các điều kiện chung cho việc xin cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ®, còn có các yêu cầu riêng biệt đối với sản phẩm được xác định trong phụ lục 4 và cần phải được đáp ứng đối với từng thành phần. Cách làm này cũng có giá trị cho các sản phẩm không đặc trưng là hàng dệt may như bàn ghế, nôi, xe trẻ em, giường ngủ,...

Một thỏa thuận tạm thời có giá trị đến ngày 1 tháng 4 năm 2015 dành cho các yêu cầu mới hoặc nghiêm ngặt hơn.

4.2 Các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm có hoạt tính sinh học

Khi dùng các sản phẩm có hoạt tính sinh học, nên phân biệt chất liệu sợi có tẩm chất hoạt tính sinh học và việc xử lý sản phẩm dệt may với chất này trong các công đoạn sản xuất tiếp theo.

4.2.1 Chất liệu tơ sợi có hoạt tính sinh học

Chất liệu tơ sợi có hoạt tính sinh học được chấp nhận trong việc cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100, khi qua đánh giá bởi Oeko - Tex ®, xác định là các loại tơ sợi này có thể được sử dụng không hạn chế trong phạm vi con người và môi trường.

4.2.2 Hoàn tất với các sản phẩm có hoạt tính sinh học

Hoàn tất sản phẩm với các chất có hoạt tính sinh học sẽ được chấp nhận trong việc cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100 khi qua đánh giá xuyên suốt bởi Oeko - Tex nêu rõ, trong phạm vi con người và môi trường, sản phẩm đã được thực hiện theo giới thiệu của nhà sản xuất ra sản phẩm là không có tác hại đối với sức khỏe con người.

4.3 Các yêu cầu đối với việc sử dụng sản phẩm chống cháy, làm chậm cháy

Khi sử dụng sản phẩm chống cháy, làm chậm cháy, nên phân biệt giữa loại tơ sợi đã được trang bị đặc tính chống cháy ngay từ công đoạn se sợi (copolymer, phụ gia) và sản phẩm được xử lý với chất chống cháy trong các công đoạn sản xuất tiếp theo.

4.3.1 Chất liệu tơ sợi có đặc tính chống cháy, chậm cháy

Vật liệu sợi với đặc tính chậm cháy được chấp nhận cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100 cho các nhóm từ I - IV, khi báo cáo đánh giá của Oeko - Tex ® xác nhận rằng, đứng từ quan điểm sinh thái học các loại sợi này có thể được sử dụng không có bất cứ một hạn chế nào.

4.3.2 Sản phẩm được xử lý hoàn tất với chất chống cháy, làm chậm cháy

Hoàn tất sản phẩm với các chất chống cháy, làm chậm cháy sẽ được chấp nhận trong việc cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100, sản phẩm cấp I - IV, khi qua đánh giá xuyên suốt bởi Oeko - Tex ® nêu rõ, trong phạm vi con người và môi trường, sản phẩm đã được thực hiện theo giới thiệu của nhà sản xuất sản phẩm là không có tác hại đối với sức khỏe con người.

4.4 Đơn xin

Việc xin phép dùng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100 phải được điền vào đơn tương xứng và gởi đến viện kiểm nghiệm hoặc cơ quan cấp chứng chỉ thuộc hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lãnh vực dệt may sinh thái (Oeko - Tex ®). (Xem phụ lục 1)

4.5 Sản phẩm mẫu

Nhằm mục đích kiểm nghiệm và tham khảo, người làm đơn cần phải cung cấp đầy đủ mẫu có tính cách đại diện cho các sản phẩm xin cấp chứng chỉ. Việc này cũng áp dụng cho trường hợp xin gia hạn chứng chỉ.

Xin chú ý hướng dẫn cách đóng gói (xem phụ lục 3)

4.6 Công bố sự phù hợp

Bảng công bố sự phù hợp và đơn xin của người làm đơn cần phải được ký xác nhận và phải có các điểm sau đây:

  • Chịu trách nhiệm cho những chi tiết nêu ra trong đơn xin
  • Có trách nhiệm thông báo cho đơn vị cấp chứng chỉ về mọi thay đổi liên quan đến nguyên liệu thô, qui trình kỹ thuật và các công thức.
  • Cam kết bảo đảm sẽ không gắn nhãn hiệu lên trên sản phẩm khi chứng chỉ đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi.

4.7 Kiểm nghiệm

Mẫu dùng kiểm, do người làm đơn cung cấp được lấy từ xưởng sản xuất, sẽ do viện kiểm nghiệm kiểm. Cách và phạm vi kiểm sẽ do viện kiểm nghiệm quyết định và tùy thuộc vào loại sản phẩm cũng như các thông tin về sản phẩm, do người làm đơn cung cấp.

Các mẫu kiểm, có mùi lạ so với sản phẩm, cho biết mẫu đã bị sản xuất sai, sẽ bị loại ra khỏi việc kiểm nghiệm và sẽ không được cấp chứng chỉ Oeko - Tex ® 100.

Nói chung, mọi thành phần trong một sản phẩm sẽ được kiểm nghiệm.

Thành phần tơ sợi trong mẫu kiểm, đôi khi sẽ được kiểm chất lượng lại, so sánh với với thông tin của người làm đơn cung cấp, các tài liệu cũng như các cam kết. Chi phí cho việc kiểm nghiệm này so do người làm đơn chi trả.

Khi trọng lượng của một thành phần trong sản phẩm ít hơn 1% so với trọng lượng của sản phẩm, việc kiểm nghiệm thành phần này sẽ không thể thực hiện được. Viện kiểm nghiệm sẽ tự quyết định, tùy theo loại và mức độ sử dụng, là lấy thêm mẫu cho thành phần này hoặc sẽ thông qua việc kiểm nghiệm của thành phần này. Quyết định của viện kiểm nghiệm sẽ không thể kháng lại được.

4.8 Kiểm tra chất lượng

Người làm đơn cần phải mô tả  cho viện kiểm nghiệm biết các biện pháp được thực hiện trong công ty nhằm đảm bảo các sản phẩm buôn hoặc sản xuất, đã được cấp phép mang nhãn hiệu "Niềm tin đối với sản phẩm sợi, đã kiểm nghiệm chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100", đạt được các yêu cầu giống như các mẫu đã gửi kiểm nghiệm và dựa trên các kiểm nghiệm chứng chỉ đã được cấp. Người làm đơn phải cung cấp bản công bố sự phù hợp theo ISO 07050-1 xác nhận sản phẩm do họ sản xuất hoặc buôn bán đáp ứng được các điều kiện trong tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100.

4.9 Bảo đảm chất lượng

Người làm đơn cần phải đưa vào hoạt động và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng một cách hiệu quả là sản phẩm được sản xuất hoặc buôn bán phù hợp với các mẫu kiểm, phải đảm bảo và chứng mình với viện kiểm nghiệm rằng, sản phẩm ví dụ như từ các lô khác nhau hoặc các màu khác nhau, sẽ được kiểm ngẫu nhiên để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 100.

Trong suốt thời gian chứng chỉ còn giá trị, viện kiểm nghiệm có quyền thực hiện kiểm nghiệm ngẫu nhiên hai lần với các sản phẩm có chứng chỉ. Mọi chi phí kiểm nghiệm sẽ do người giữ chứng chỉ chi trả. Nếu qua kiểm nghiệm ngẫu nhiên này, kết quả phát hiện sai lệch với kết quả kiểm trước đó, một kiểm nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện trên một mẫu khác nhằm kiểm tra lại. Các chi phí phát sinh cũng sẽ do người giữ chứng chỉ chi trả. Khi kết quả tiếp theo cũng sai lệch, viện kiểm nghiệm có thể thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu Oeko - Tex ® Standard 100 ngay lập tức.

Trước hoặc sau khi cấp chứng chỉ lần đầu, viện kiểm nghiệm sẽ kiểm định xưởng về các biện pháp bảo đảm chất lượng sản phẩm liên quan đến quá trình xin cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100. Viện kiểm nghiệm có quyền từ chối hoặc thu hồi chứng chỉ, dựa trên kết quả của việc kiểm định này. Chi phí cho việc kiểm định sẽ do người xin cấp chứng chỉ chi trả. Mỗi công ty/xưởng sản xuất phải được kiểm định ít nhất một lần trong vòng ba năm. Các công ty đã có chứng chỉ theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® 1000/Step by OEKO - TEX ® sẽ được kiểm định đều đặn hơn và ở khoảng thời gian ngắn hơn, trong phạm vi của chứng chỉ này và vì thế sẽ không cần phải kiểm cũng như chi trả thêm.

Người làm đơn thừa nhận các kiểm định viên thuộc hiệp hội Oeko - Tex ® được phép đến thăm và kiểm định công ty đã có chứng chỉ, trong phạm vi qui trình xin cấp chứng chỉ tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100. Trong trường hợp không đúng với các yêu cầu của tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100, chi phí cho các kiểm nghiệm phân tích (kiểm nghiệm lại) và chi phí kiểm định sẽ do người/công ty đang có chứng chỉ chi trả.

4.10 Sự phù hợp

Người làm đơn có thể là nhà sản xuất hoặc là người buôn bán các sản phẩm có chứng chỉ Oeko - Tex ® phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các sản phẩm được sản xuất hoặc buôn bán tuân thủ định mức về các chất độc hại theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100.

Việc thừa nhận về sự đáng tin cậy của hệ thống bảo đảm chất lượng của người làm đơn là điều kiện tất yếu cho việc cấp phép sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100.

Người làm đơn chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng của sản phẩm có chứng chỉ. Họ có thể ủy thác một phần của việc đảm bảo chất lượng cho các nhà sản xuất, các nhà cung ứng và nhập khẩu. Khi thực hiện việc này họ sẽ phải thông báo hiệu quả của hệ thống bảo đảm chất lượng cho viện kiểm nghiệm biết.

Việc công bố sự phù hợp phải được thực hiện bằng văn bản do hiệp hồi Oeko - Tex ® cung cấp

5 Nhãn hiệu

5.1 Cấp quyền hạn

Khi đã đáp ứng mọi điều kiện của tiêu chuẩn này, khi mọi kiểm tra không có sự chênh lệch với các chi tiết người làm đơn cung cấp và khi tất cả mọi kết quả kiểm nghiệm không vượt qua ranh giới hạn định theo tiêu chuẩn, thì chứng chỉ sẽ được cấp, cho phép người làm đơn dán nhãn Oeko - Tex ® Standard 100 lên sản phẩm của họ trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ.

Trong trường hợp ranh giới hạn định được điều chỉnh và/hoặc các tiêu chuẩn kiểm nghiệm thay đổi, sản phẩm có chứng chỉ sẽ còn giá trị trong thời gian chuyển tiếp cho đến khi chứng chỉ hết hiệu lực. Khi đã hết thời hạn này, các điều kiện hiện hành sẽ áp dụng cho việc xin gia hạn chứng chỉ.

5.2 Giới hạn quyền hạn

Một sản phẩm có chứng chỉ sẽ mất quyền được phép gắn nhãn hiệu Oeko - Tex ® khi sản phẩm thể hiện bất kỳ một thay đổi lý hóa nào đó (bao gồm giặt giũ, làm sạch)

Quyền được sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100 sẽ được giới hạn trong vòng một năm. Trong suốt thời gian có giá trị, mọi tiêu chuẩn kiểm nghiệm cũng như các hạn mức có liên quan vào thời điểm cấp chứng chỉ vẫn còn hiệu lực. Theo yêu cầu của người làm đơn, thời điểm cấp quyền có thể dời lại nhiều nhất là 3 tháng sau ngày có kết quả kiểm tra.

Sau khi quyền sử dụng nhãn theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100 đã hết hạn, người làm đơn có thể cho năm tiếp theo. Viện kiểm nghiệm sẽ xác định một qui trình kiểm vắn tắt cho việc gia hạn năm thứ nhất, thứ hai, và thứ tư và thứ năm...

Chứng chỉ gia hạn có giá trị đúng một năm, kể từ thời điểm chứng chỉ hết hạn.

Khi các điều kiện đã được công bố trong đơn xin không còn đúng, quyền sử dụng nhãn hiệu theo tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100 sẽ mất giá trị. Việc này xảy ra khi viện kiểm nghiệm không được thông báo về các về các thay đổi và không thể xác nhận là các yêu cầu của tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100 có còn được đáp ứng hay không.

5.3 Rút quyền sử dụng

Quyền sử dụng nhãn hiệu có thể bị thu hồi khi xác định qua kiểm tra việc sản xuất, kiểm tra sản phẩm trên thị trường hoặc các phương pháp khác, là các chi tiết người làm đơn đã cung cấp không còn đúng hoặc các sửa đổib bổ sung kỹ thuật và/hoặc điều kiện sản xuất không được báo cáo lập tức.

Quyền sử dụng nhãn hiệu cũng có thể bị thu hồi khi nhãn hiệu không tuân theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Việc sử dụng các tài liệu quảng cáo, trưng bày, nhãn hiệu,... sẽ bị giới hạn trong vòng 2 tháng kể từ ngày thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu.

Nếu sản phẩm vẫn tiếp tục mang nhãn một cách trái phép sau khi rút quyền sử dụng, hiệp hội quốc tế về nghiên cứu và kiểm nghiệm trong lĩnh vực dệt may sinh thái sau khi cảnh báo lần thứ hai về việc cấm dùng nhãn hiệu, được phép công bố việc rút chứng chỉ ở một hình thức thích hợp.

Chứng chỉ bị thu hồi chỉ có thể được phục hồi lại sau khi nguyên nhân cho việc thu hồi chứng chỉ được chỉnh sửa và các biện pháp áp dụng được lập biên bản nộp cho viện kiểm nghiệm đã cáp chứng chỉ. Các biện pháp và cách thức thực hiện sẽ được xác định lại qua một qui trình kiểm định ngay sau khi phục hồi chứng chỉ. Chi phí cho qui trình kiểm định này sẽ do đơn vị đang giữ chứng chỉ chi trả.

5.4 Mẫu nhãn hiệu

Sau khi được cấp quyền sử dụng, người làm đơn sẽ được phép dán nhãn theo một hoặc nhiều mẫu tiêu chuẩn Oeko - Tex ® Standard 100 ghi trong mục 2.

Việc công bố số chứng chỉ và viện kiểm nghiệm là bắt buộc và cần phải đúng với từng chứng chỉ.

Việc sử dụng bất kỳ hình thức nào khác đều không được phép

Trong việc thiết kế nhãn hiệu, cần phải dùng các màu sau đây:

Mô hình màu CMYK:

Màu xanh lá cây: 92C/0M/100Y/7Y

Màu vàng: 0C/43M/100Y/0K

Màu xám: 0C/0M/0Y/60K

Màu đen: 0C/0M/0Y/100K

Mô hình màu RGB:

Xanh lá cây: R0/G140/B50

Màu vàng: R255/G145/B0

Màu xám: R112/G112/B112

Màu đen R0/G0/B0

Trong mọi ứng dụng cho từng sản phẩm nhãn hiệu cần phải được làm thật rõ ràng. Nhãn hiệu có thể đưa lên các bộ sưu tập, trong các cuốn catalog,...

Trong một số trường hợp đặc biệt, nhãn có thể chỉ có hai màu. Việc này cần phải được viện kiểm nghiệm cho phép trước đó.

Trong trường hợp nhãn được in với màu xám, cần phải dùng các thông số màu sau đây:

Xanh lá cây: 70%

Vàng: ​​​​​​           44%

Xám:  ​​​​​​           60%

Đen: ​​​​​​            ​​​​​​100%

Khi một ngôn ngữ nào đó phải dùng từ Ö cho việc in hoặc viết, có thể dùng Öko-Tex® hoặc Oko-Tex® thay vì Oeko-Tex® liên quan đến tiêu chuẩn Oeko-Tex ® Standard 100.

Nhãn hiệu có thể do đơn vị có chứng chỉ tự sản xuất, tuy nhiên phải đưa cho viện kiểm nghiệm duyệt qua. Việc kiểm duyệt không cần thiết nếu bản phim được đặt từ đơn vị quảng cáo do hiệp hội Oeko-Tex® ủy quyền. Để có thêm thông tin xin liên lạc với viện kiểm nghiệm.

Tin tức liên quan

   0983393338

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHABE VIỆT NAM

Văn phòng: 38 Đê La Thành - P. Phương Liên - Q. Đống Đa - Hà Nội

Showroom: 197 Khuất Duy Tiến - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0243 995 1519 - 0983 393 338

Email: www.alphabe.vn@gmail.com

Website: alphabe.vn

Theo dõi chúng tôi

Bản đồ

Đang online :  1
Tổng lượt truy cập: 203700

Download catalogue

Download now